Högtider

Högtider

I Sverige firar vi midsommar. Historiskt sett går både midsommar och midsommarstången tillbaka på ett firande i norra Europa av vårens spirande växtlighet. I bondesamhället (det förindustriella samhället) innebar midsommar en brytpunkt i arbetsåret, medan själva midsommarnatten ansågs vara full av magiska krafter och övernaturliga väsen.  Midsommar firas främst i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) och Baltikum (Estland, Lettland och Litauen). Även Italien, Spanien och Portugal firar midsommar. 

Här kommer en snabb sammanfattning om hur midsommar kan firas.

 

 

Tillbaka till blogg