April kalender uppslag sverige sweden

Svenska Kalendern

Kalender

Den gregorianska kalendern är den kalender som vi använder i Sverige idag. Den antogs av påve Gregorius XIII i Rom år 1582. Kalendern ersatte den julianska kalendern som infördes år 46 f.Kr. av Julius Caesar.

Kalendern är en justering av den julianska kalendern som hade 0,0078 fler dygn än det tropiska året som följer årstiderna, eller 11 minuter och 14 sekunder. Ett tropiskt år varar 365,24219878 dygn. Vid övergången från en julianska kalendern 1582 uppstod därför en avvikelse på 10 dagar. Dagen efter den 4 oktober 1582 blev därför den 15 oktober 1582

Den gregorianska kalendern har därför 365 dagar, plus skottår var fjärde år, bortsett från år som är delbara på 100. År som är delbara på 400 är skottår.

Dvs. att 1996, 2000 och 2004 var skottår, men 2100 är inte skottår. Detta skapar en årslängd på 365,2425, vilket avviker från det tropiska året med endast 3 dagar per 10 000 år.


Sommartid börjar den sista söndagen i mars och tar slut den sista söndagen i oktober, när vi gå tillbaka till vintertid


Sommartid i Sverige börjar den: söndag 31.03.2024.

Natten till den 31.03.2024 går vi från normaltid till sommartid och ställer kl. 02:00 fram klockan en timma, till kl. 03:00.


Sommartiden tar slut den: söndag 27.10.2024.

Klockan ställs då tillbaka en timme, från sommartid till vintertid (normaltid), natten till den 27.10.2024.


Var används sommartid?

Generellt sett har de flesta västerländska länder på de nordligare breddgraderna sommartid under månaderna mars/april till oktober/november, medan många länder på det södra halvklotet har sommartid under månaderna oktober till februari/mars. Länder som ligger i närheten av ekvatorn har vanligtvis inte sommartid, eftersom dagslängden inte varierar särskilt under året


Varför har vi sommartid?

Svaret är ganska enkelt: vi ställer klockan efter hur dygnets ljusare timmar bäst nyttjas – både för arbete och hälsa.


Måndag 1. januari: Nyårsdagen

Lördag 6. januari: Trettondedag jul

Fredag 29. mars: Långfredagen

Söndag 31. mars: Påskdagen

Måndag 1. april: Annandag påsk

Onsdag 1. maj: Första maj

Torsdag 9. maj: Kristi himmelfärdsdag

Söndag 19. maj: Pingstdagen

Torsdag 6. juni: Sveriges nationaldag

Lördag 22. juni: Midsommar

Lördag 2. november: Alla helgons dag

Onsdag 25. december: Juldagen

Torsdag 26. december: Annandag jul

Tillbaka till blogg