Politik och Geografi

Politik och Geografi

Politik

Idag finns det 8 partier i Sverige. I sveriges riksdag sitter det 349 st. Nästa gång det är val i Sverige är 13 september 2026. De som röstas in i Riksdagen har en mandatperiod på 4 år. 


Geografi

Sverige delas in i 3 olika delar. Götaland i söder, Svealand i mitten och Norrland i norra delen av landet. Man delar också in landet i 25 st landskap, 21 län och 290 kommuner. 

Alla landskap har sina egna landskapsblommor och landskapsdjur.


Stockholm är den största staden och landets huvudstad. Här kan du hitta riksdag och regering, den största flygplatsen och de stora arenorna. Här bor ca 986 340st som är registrerade.

Göteborg är den näst största staden med ca 599 305 st invånare som är registrerade.

Malmö är den tredje största staden med ca 360 249 st invånare registrerade.

Tillbaka till blogg