Bloggen om Sverige

Bloggen om Sverige

I denna bloggen ska vi snacka om Sverige. Detta avlånga land som har 4 årstider, 25 st landskap, 21 län och 290 kommuner. Sverige är ett av de mest sjörrikaste länderna i världen med drygt 100 000 sjöar som täcker nästan 9% av landets yta. Ett land som har mer än 50 000 mil vattendrag. 

Vi ska berätta om högtider, historia, kultur, människor, vart man hittar relevant information och mycket mer. 

Välkommen. Detta är bloggen om Sverige! 

Tillbaka till blogg