kungahuset.se kungafamiljen sverige stockholm

Sveriges Historia och Kungahus

Kungadömet Sveriges historia sträcker sig 1000 år tillbaka i tiden,

För att förstå sveriges historia måste vi gå tillbaka till senaste istiden, detta var ungefär för 13 000 år sedan då isen drog sig bort och delar av skandinavien blev bosatta. Landet bosattes först i det som idag är södra sverige, via Danmark och sedan för 10 000 år sedan från Norr. Några tusen år senare var hela Sverige befolkat. En stor förändring skedde för ungefär 6200 år sedan då under stenåldern trattbägarkulturen som var den första jordbrukarkulturen i norden. Den följdes senare runt 2900 fKr och ersätts av stridsyxekulturen. Den avtog 2400fKr och sedan kom efterföljande period senneolitikum, nu är vi i slutet av bondestenåldern. Sedan kom tidigneolitikum och mellanneolitikum runt 2400-1800f Kr. Ca 1800 f Kr så går man in i bronsåldern. De gamla stenföremålen ersätts nu med brons och detta sker ungefär 1500 f Kr. 


Medeltid 1050-1520

Äldre vasatid 1521-1611

Stormarkstiden 1611-1718

Frihetstiden 1718-1772

Gustavianska tiden 1772-1809

Unionstiden 1809-1905

Demokratins genombrott 1905-1920

Mellankrigstiden 1920-1945

Efterkrigstiden

Sverige byggs upp 1968-1991


Nutid 

Gick med i Eu 1995Namnet Svearike (Sweorice och sveafolket förekommer för första gången i det anglosaxiska Beowulfkvädet ( en handskrift från 1000 talet).  

en, med Erik Segersäll som första kung. 1521 kom Gustav Vasa till makten och brukar kallas för den moderna svenska statens grundare. Monarkin i sverige är en av de äldsta i världen och grundar sig på traditioner som etablerade av över 70 monarker som regerat under de senaste 1000 åren.År 1810 valdes fransmannen Jean Babtiste Bernadotte till kung, sedan dess har släkten Bernadotte ärvt rätten att vara kung. 


Idag är Kung Carl den sextionde Gustav kung i Sverige. Han blev kung 1973 efter sin farfar Gustaf den sjätte Adolf. 

1976 gifte sig kungen med Silvia som då blev landets drottning. De har 3 barn tillsammans och den äldsta dottern Victoria är idag kronprinsessa. Hon kommer att bli drottning den dagen då kungen dör eller abdikerar. Victoria har 2 syskon Prins Carl Philip och Prinsessan Madelene. 


Kronprinsessan gifte sig 2010 med Daniel som då blev prins Daniel. Bröllopet är det första kronprinsessbröllopet i Sverige. Tillsammans har de 2 barn. Prinsessan Estelle född 2012  som är äldst är landets arvs-prinsessa, vilket betyder att hon kommer ärva tronen efter sin mor och är den andra i tronföljden idag. Hennes bror Prins Oscar född 2016 är den tredje i tronföljden.


Kronprinsessfamiljen är i Sverige väldigt populära och bor tillsammans på Haga slott i Solna, Stockholm. De äldre i kungafamiljen är med på Nobelfesten där kungen delar ut priserna. På kronprinsessans födelsedag har kronprinsessfamiljen och kungaparet en tradition att fira kronprinsessan på Öland. Samt brukar de vara med att fira Sveriges Nationaldag på skansen. Förutom dessa uppdrag reser de både inom Sverige och utanför Sverige i sina roller som representanter för Sverige och kungahuset. 

Tillbaka till blogg